Svetislav Basara - Totem i tabut

Svetislav Basara, kolumna za dnevni list Danas

U XIX veku se smatralo da su juče pomenute zajednice "u kojima se određene norme nipošto ne smeju prekršiti" stvar davne prošlosti, ali tu se XIX vek, kao uostalom i u mnogim dugim stvarima, zajebao u računu, jer takve zajednice u stvari i žele da ostanu u prošlosti, zauvek zamandaljene u svojim tričavim kosmogonijama i kolektivnim sećanjima na svoja "zlatna doba". Koga detaljnije interesuje kako to funkcioniše u Polineziji i Amazoniji, neka se lati čitanja Frejzera i Levi Strosa, a mi ćemo danas ispitati kako tabu sistem deluje u praksisu, u Srbiji, svih vremena i svih boja.

Sjajan primer da ukoliko ne prekršiš tabu - ili, još bolje, ukoliko nekoga sprečiš da tabu obesveti - možeš raditi šta ti je volja, uključujući i najogavnija nepočinstva, ostavio nam je onaj legendarni žandarmerijski podnarednik koji je na pravdi Boga nabedio seljaka da krši tabu - u ono vreme srpskog kralja - potom ga strpao u zatvor i naposletku mu naguzio ženu. Sad će podfamozne drkadžije - bezbeli da graknu: evo ga, ponavlja se, pope nam se na glave sa podnarednikom, ali to graktanje uopšte ne proizilazi iz dosade ponavljanje, nego iz jedva prikrivene simpatije sa podnarednikom koji je u optici prevelikog broja Srbalja u stvari primer snalažljivosti, neko čiji primer treba slediti, samo li se ukaže prilika, a jedino ibretenije nad podnarednikovim postupkom svodi se nažalost što ovaj ili onaj drkadžija nije na podnarednikovom mestu nego je, da kažemo, jebena stranka.

Budući da je Srbija podaleko od Polinezije i Amazonije, a preblizu centralne Evrope, vekovni srpski tabu sistem je u dodiru sa linearnim vremenom okolnog sveta i modernitetom počeo postepeno da "šlajfuje", ali se nije predao (i još se ne predaje) bez borbe - ta nisu li Milošević & Co poveli rat protiv realnosti i nisu li složna braća - u trenutku kada je tabu sistem bio na ivici kolapsa - saborno streljali Zorana Đinđića?

U ovom trenutku dijalektičkog razvoja Srbije - što će reći u basnoslovnoj konfuziji u kojoj smo se našli - glomazni tabu sistem je apsolutno zastareo i neupotrebljiv i njime se još uvek zanose samo uspaljeni jurodivci i marginalci (iako mnogi od njih nose titule "dr" i "prof.") ali to nije - iako ste je možda očekivali - dobra vest, jer na mestu tabu sistema nije izgrađen nikakav drugi sistem. E, tu bi na istorijsku scenu trebalo da istrči opozicija, ali ne opozicija koja se i sama postavlja kao nedodirljivi tabu, nego kao organizovana politička snaga koja će strpljivim radom, korak po korak, mic po mic, poraditi na zameni izanđalih totema zakonima i izgradnji političkog sistema koji Anglosasi zovu - "viable". Ako to ne žele - a izgleda da ne žele (ili pre ne umeju) - gospodi opozicionarima preporučujem da se kolektivno učlane u SNS jer sistem totema i tabua najbolje loše rezultate daje u jednopartijskom sistemu.

Podržite održavanje stranice Kolumne klikom na reklame ispod, unapred smo zahvalni