Revizija otkrila muljaže i u Ministarstvu vanjskih poslova, zapošljavali ljude koji uopće nisu smjeli raditi za njih

DRŽAVNA revizija je objavila preko sto izvješća - o političkim strankama, ministarstvima, itd... a utvrdili su brojne nepravilnosti. Kod političkih stranaka izražena su 22 bezuvjetna, 12 uvjetnih i jedno nepovoljno mišljenje. Što se tiče ministarstava, također su kod dijela njih utvrđene nepravilnosti.

Jedno od njih je i Ministarstvo vanjskih poslova.

Bez ugovora isplaćivali novac

Kako je utvrdila revizija, ministarstvo je u Washingtonu lokalno angažiranoj osobi, za obavljanje administrativnih i drugih poslova bez zaključenog ugovora, za  razdoblje od 14. kolovoza 2016. do 13. svibnja 2017. isplaćivalo naknade u ukupnom iznosu 28.800 dolara, odnosno 199.005,00 kn.

Zapošljavali ljude koje nisu smjeli

Također, u Washingtonu je u rujnu 2013., uz suglasnost Glavnog tajništva Ministarstva, zaključen s lokalno angažiranom osobom koja ima dvojno (hrvatsko i američko) državljanstvo, ugovor o obavljanju savjetničkih usluga (poslovi gospodarskog savjetnika) uz mjesečnu novčanu naknadu u iznosu 6.200 dolara.


Ugovor je više puta po isteku produljivan, uz jednake uvjete te uz suglasnosti Glavnog tajništva Ministarstva. Ugovor nije produljivan nakon lipnja 2016.
Lokalno angažiranoj osobi je na ime mjesečnih novčanih naknada za obavljanje poslova gospodarskog savjetnika za razdoblje od rujna 2013. do konca lipnja 2016. isplaćena naknada u ukupnom iznosu 206.770 dolara, odnosno 1.319.109,00 kn, od čega u 2016. u iznosu 43.400 dolara, odnosno 294.134,00 kn.

Poslovi gospodarskog savjetnika se ubrajaju u diplomatske poslove koje lokalno angažirane osobe, prema odredbama Pravilnika o unutarnjem redu Ministarstva vanjskih i europskih poslova, ne mogu obavljati.

Navedena osoba je, po osnovi obavljanja poslova gospodarskog savjetnika, mogla imati pristup informacijskim sustavima Ministarstva i klasificiranim podacima, iako je odredbama članka 77. navedenog Pravilnika propisano da lokalno angažirana osoba ne smije imati pristup klasificiranim podacima.

Plaćali osiguranje obiteljima zaposlene osobe koja uopće nije smjela raditi za njih

Također, na temelju ugovora o savjetničkim uslugama i zaključenih polica zdravstvenog osiguranja plaćeni su troškovi zdravstvenog osiguranja za navedenu lokalno angažiranu osobu i članove obitelji u ukupnom iznosu 59.964 dolara, odnosno 387.860,00 kn od čega u 2016. u iznosu 15.042 dolara, odnosno 101.946,00 kn.

Prema Pravilniku o unutarnjem redu Ministarstva vanjskih i europskih poslova nije propisano zaključivanje polica zdravstvenog osiguranja za lokalno angažirano osoblje i članove njihovih obitelji. Lokalno angažiranoj osobi su plaćeni troškovi privremenog smještaja (za razdoblje dok nije riješila stambeno pitanje u Washingtonu) u iznosu 4.563 dolara, odnosno 25.426,00 kn te je isplaćen predujam za odlazak na dužnost u DM/KU u visini ugovorene mjesečne naknade (naknadno vraćen).

To nije u skladu s odredbama Uredbe o plaćama, dodacima i naknadama u službi vanjskih poslova, navodi se u zaključku revizije.

Podržite održavanje stranice Kolumne klikom na reklame ispod, unaprijed smo zahvalni